pit

Co to jest podatek PIT i ile wynosi?

Read Time:1 Minute, 24 Second

PIT to podatek płacony przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców. Może być rozliczany z małżonkiem lub samodzielnie. Wyjaśniamy, czym jest podatek PIT i ile wynosi. 

Czym jest podatek PIT?

Nazwa PIT pochodzi od angielskiego terminu Personal Income Tax (osobisty podatek dochodowy). Najprościej rzecz ujmując jest to należność płacona przez wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i uzyskują dochody. Jest zaliczany do podatków bezpośrednich, ponieważ nie dotyczy czynności obrotu gospodarczego. Może być pobierany zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak również przez osoby nie posiadające takiej rezydencji i uzyskujące dochody w naszym kraju. Obowiązek płacenia podatku PIT dotyczy osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu:

  • wynagrodzenia uzyskiwanego ze stosunku pracy, z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie oraz z umowy o pracę,
  • prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • pobierania renty, emerytury lub zasiłków,
  • prowadzenia działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub oświatowej.

Ile wynosi podatek PIT?

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roki 2022 zmieniły się stawki podatku PIT. W przypadku osób, których dochody nie przekraczają 30000 zł rocznie nie istnieje konieczność jego opłacania. Powyżej tej kwoty aż do podstawy wynoszącej 85 528 zł obowiązuje niezmienna stawka podatkowa w wysokości 17 %. Warto dodać, że jest to wartość procentowa, w której skład nie wchodzi kwota wolna od podatku. Osoby fizyczne uzyskujące dochody przekraczające 85 528 muszą liczyć się ze stawką podatkową w wysokości 32 %.

Należy dodać, że wysokość omawianej należności może zostać pomniejszona dzięki wykorzystaniu różnorodnych ulg i odliczeń. Mogą to być: ulga rehabilitacyjna, internetowa, termomodernizacyjna i wiele innych. Innym sposobem na zmniejszenie kwoty podatku jest wspólne rozliczanie z małżonkiem. W takich przypadkach przychód jest dzielony na pół, co pozwala na oszczędzenie odczuwalnych kwot. Często stosowanym rozwiązaniem jest też ulga dla samotnych rodziców.