vat

Co to jest podatek VAT i ile wynosi?

Read Time:1 Minute, 30 Second

Niezależnie od tego czy nam się to podoba, czy nie, podatek VAT i tak jest obecny w życiu każdego mieszkańca. Naliczany jest on na towary i usługi, które możemy nabyć w większości europejskich miast. Sytuacja z VAT-em dotyczy przedsiębiorstw budowlanych, transportowych, rzadziej osób fizycznych. Istnieje także możliwość w związku z określonymi warunkami uzyskania zwolnienia z VAT-u.

Cena netto i cena brutto

Już w prostych zadaniach matematycznych z matematyki w szkole podstawowej i średniej pojawia się sformułowanie cena netto oraz cena brutto. Upraszczając, ta druga to ta, do której dolicza się podatek VAT. W zależności od rodzaju świadczonych usług i sprzedawanych towarów ma on nałożone odgórnie stopy procentowe. Może to być 23, 8, 5 lub 0 procent. 

Zależy to od różnych czynników, m.in. branży, w której się działa i sprzedaje klientom towary lub usługi. Warto pamiętać także o tym, że na każdym przedsiębiorcy, zarejestrowanym jako podatnik VAT, spoczywa obowiązek regularnego odprowadzania należnego podatku na dedykowane mu konto bankowe.

Ile wynosi podatek VAT?

– 23% VAT obejmuje produkty takie jak: alkohol, wyroby tytoniowe, paliwo, telewizory, telefony komórkowe, czy zabawki i usługi kosmetyczne.

– 8-procentowy VAT dotyczy sytuacji, w których dostarczamy towary i świadczenia, obejmujące remont, przebudowę obiektów budowlanych, sport, opiekę zdrowotną, czy rekreację. To także usługi fryzjerskie, czy naprawa obuwia.

– 5-procentowym VATem objęte są produkty żywnościowe, takie jak mąka, chleb, nabiał, mięso, warzywa, rośliny, gotowe posiłki i dania oprócz tych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Do tej kategorii zaliczamy także produkty elektroniczne, czyli np. e-booki.

– zwolnione z VAT-u są usługi edukacyjne, finansowe i medyczne.

Na zakończenie, jak można zauważyć, procent podatku VAT zależy od wspomnianych już sprzedawanych towarów lub usług. Warto wziąć to pod uwagę już na początku prowadzenia działalności przy wycenie danego produktu, by nie być stratnym od pierwszych dni.