giełda

Dlaczego jest tak wiele ETF-ów?

Read Time:2 Minute, 33 Second

ETF-y cieszą się coraz większa popularnością u osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem, ale też są bardziej zaawansowane. Warto wiedzieć, że jest naprawdę sporo ETF-ów do wyboru. Z czego to wynika?

Fundusze ETF – skąd wynika ich popularność i tak szybki wzrost?

ETF-y to otwarte fundusze notowane na giełdach. Niewątpliwie w ostatnich latach ich ilość znacząco wzrosła. Wiele osób zastanawia się z czego to wynika? Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. Przede wszystkim wynika to z popytu inwestorów, ale też z ulepszenia technologii, która sprawia, że ETF-y są tanie i łatwe w handlu. Sprawdzą się nawet dla początkujących. Nie musicie też dysponować dużym budżetem, bo możecie zakupić nawet jeden ETF. Jednocześnie jako inwestorzy macie prawo inwestowanie w różne fundusze ETF, ale też na różnych rynkach czy sektorach bądź też rodzajach aktywów i co ważne ETF zasadniczo daje taką możliwość. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ETF-y obejmują cały indeks Hang Seng. Niewątpliwie jest wiele funduszy ETF, które opierają się na indeksach, ale mają też na celu replikację określonego indeksu czy też benchmarku. Mogą być więc oparte na akcjach czy obejmować indeks obligacji. Niezależnie od aktywów bazowych indeks ETF ma na celu śledzenie wyników poprzez utrzymanie całej bądź reprezentatywnej próbki indeksu w konkretnej skali. Przykładem może być indeks Hang Seng, który śledzi choćby 50 największych spółek. W tym akurat przypadku ETF będzie posiadał 50 akcji w tej samej proporcji co indeks. Kolejnym przykładem może być Equlity ETF, który obejmuje nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też średnie czy małe. Nie zapominajcie, że ETF-y pozwalają na celowanie w różne sektory, nawet akcje spółek technologicznych.

ETF-y – rodzaje i potencjalne ryzyko

Dostępne są też ETF-y o stałym dochodzie, ale istotne znaczenie w tym przypadku ma pełna dywersyfikacje swojego portfela. Trzeba też rozłożyć ryzyko inwestycyjne, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak pewna inwestycja, która zawsze się udaje. Choć rzeczywiście ten rodzaj funduszy ETF cieszy się uznaniem, co wynika z faktu, że akurat w tym przypadku występuje potencjalnie stały zwrot przy niższym ryzyku w porównaniu z ETF-ami akcyjnymi. Kolejnym rodzajem są fundusze ETF-3, które jednak są trudniej dostępne. W tym akurat przypadku istnieje możliwość wejścia z inwestycje w złoto czy ropę. Tego typu rodzaj pozwala na jeszcze większą dywersyfikacje portfela oraz ryzyka. Ale z drugiej strony są one mniej przejrzyste niż ETF-y giełdowe czy indeksowe. Tutaj najczęściej występują też instrumenty pochodne, które śledzą cenę bazową towaru, ale jednak nadal wiążą się z większym ryzykiem kontrahenta. Oczywiście musimy też wspomnieć o ETF-ach walutowych, w którym inwestuje się w jedną walutę bądź też koszyk walut. Tego typu ETF inwestuje w walutę bezpośrednio, ale korzysta przy tym z instrumentów pochodnych czy też takich, które mogą potencjalnie zwiększyć ryzyko. Oczywiście kupuje się tego typu ETF-y w momencie, gdy uważa się, że waluta bazowa może się wzmocnić bądź też gdy chcecie zabezpieczyć swój portfel inwestycyjny. 

W przypadku ETF-ów zawsze istnieje ryzyko, choć w niektóre rodzaje wiążą się z mniejszym, a inne zaś z większym.