emerytura

13 emerytura – komu przysługuje

Read Time:1 Minute, 27 Second

13 emerytura, czyli dodatkowe świadczenie pieniężne przysługujące emerytom, zostało wypłacone po raz pierwszy w 2019 roku, wtedy było to świadczenie jednorazowe. Dodatkowe pieniądze zostały wtedy wypłacone około 10 milionom uprawnionych osób. Od 2020 roku jest natomiast świadczeniem stałym, co oznacza, że będzie wypłacana ustawowo co roku.

Komu przysługuje tak zwana trzynastka? Będą to osoby pobierające: emeryturę lub rentę z ZUS, emeryturę lub rentę rolniczą, mundurową, pomostową. Oprócz tego dodatkowe pieniądze otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedmerytalne, renty socjalne, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, a także tak zwane renty kombatanckie.

By otrzymać prawo do 13-go świadczenia w danym roku kalendarzowym, należy przejść na emeryturę lub rentę do końca marca danego roku. Na dzień 31 marca danego roku świadczenie nie może być również zawieszone (na przykład z powodu osiągania zbyt wysokich zarobków poza rentą lub emeryturą). 

W jakiej wysokości przysługuje trzynasta emerytura? Ważne jest, że wysokość dodatkowego świadczenia nie zależy od wysokości otrzymywanej renty czy emerytury. Niezależnie od jej wysokości, każdemu uprawnionemu trzynastka zostanie wypłacona w kwocie najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku.  Wysokość minimalnej emerytury na dany rok ogłaszana jest w styczniu lub lutym, łącznie z doroczną waloryzacją emerytur. Przykładowo, w 2022 roku najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł (brutto), dlatego w 2022 r. wypłacone zostanie dodatkowe roczne świadczenie w wysokości 1338,44 zł (brutto), co odpowiada kwocie 1217,98 zł netto. Nawet jeśli stałe świadczenie emeryta czy rencisty wynosi mniej niż najniższa emerytura, dodatkowe świadczenie zostanie wyrównane do tej kwoty.

Dodatkowa emerytura jest wypłacana ze stałym świadczeniem za kwiecień danego roku, w standardowym terminie, w którym senior otrzymuje stałe świadczenie (zatem 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca, zależnie od decyzji).