OC i AC: na którą firmę jest mało skarg?

Read Time:3 Minute, 9 Second

Porównywarka Ubea.pl już od kilku lat analizuje liczbę skarg na poszczególnych ubezpieczycieli dotyczących np. OC i AC. Warto sprawdzić, jak prezentują się wyniki z poprzedniego roku.

Liczba skarg do Rzecznika Finansowego (RF) dotyczących danego ubezpieczyciela z pewnością może być ciekawym źródłem informacji. Właśnie dlatego eksperci Ubea.pl już od dłuższego czasu prezentują dane na temat ubezpieczeniowych skarg. Najnowsze sprawozdanie Rzecznika Finansowego dostarcza wiele takich statystyk z całego minionego roku. Jeżeli porównamy liczbę skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń dotyczących OC i AC z udziałem rynkowym tych ubezpieczycieli, to wyniki będą szczególnie ciekawe. Warto poznać wnioski wypływające z takiej analizy.

Rynkowi liderzy znów prezentowali się bardzo dobrze

Jeżeli przyjrzymy się wynikom najnowszego „skargowego” rankingu Ubea.pl, to można stwierdzić, że w przypadku polis komunikacyjnych znów dobrze wypadli rynkowi liderzy. Mowa o PZU, Warcie oraz Ergo Hestii. Te firmy ponownie odnotowały niskie wyniki. „Chodzi oczywiście o sprawdzany co roku przez Ubea.pl wskaźnik liczby skarg w przeliczeniu na 1% udziału rynkowego firmy (zmierzonego składką przypisaną brutto OC i AC)” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Konieczność porównania skali działania różnych towarzystw wynika z faktu, że pod względem ogólnej liczby skarg dużym ubezpieczycielom trudno konkurować z firmami, które obsługują mniej niż 1% rynku komunikacyjnego. „Jest to dobrze widoczne w przypadku PZU, którego przez cały miniony rok dotyczyły 883 wnioski o interwencję Rzecznika Finansowego w sprawie OC i AC” – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jeżeli przyjrzymy się wynikom wszystkich rodzimych firm ubezpieczeniowych, to pod względem częstości skarg na OC i AC można wyróżnić następujących ubezpieczycieli:

  • PKO TU S.A. (0,10% udziału rynkowego) – 10 skarg na 1% udziału rynkowego
  • Polski GAZ TUW (0,07% udziału rynkowego) – 15 skarg na 1% udziału rynkowego
  • TUiR Warta S.A. (18,77% udziału rynkowego) – 15 skarg na 1% udziału rynkowego
  • TUW Pocztowe – obecnie AGRO TUW (0,49% udziału rynkowego) – 20 skarg na 1% udziału rynkowego
  • TUiR Allianz Polska S.A. (4,69% udziału rynkowego) – 24 skargi na 1% udziału rynkowego
  • STU Ergo Hestia S.A. (17,82% udziału rynkowego) – 24 skargi na 1% udziału rynkowego
  • Generali TU S.A. oraz Concordia Polska TU S.A. (4,92% udziału rynkowego) – 27 skarg na 1% udziału rynkowego
  • PZU S.A. (29,39% udziału rynkowego) – 30 skarg na 1% udziału rynkowego

Oprócz trzech ubezpieczycieli o dużym udziale rynkowym (PZU, WARTA, Ergo Hestia) w grupie wyróżnionych znalazły się dwa towarzystwa, które na rynku ubezpieczeń OC i AC można określić jako graczy średniej wielkości. Chodzi o Generali oraz Allianz. Warto zwrócić uwagę, że do ubiegłorocznego wyniku Generali eksperci Ubea.pl doliczyli skargi na firmę Concordia Polska, która została przejęta w minionym roku i powiększyła udział rynkowy pierwszego ubezpieczyciela. „Poniższa tabela uwzględnia również skutki połączenia AXA UBEZPIECZENIA TUiR oraz UNIQA TU” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Widzimy pewną poprawę co do częstotliwości skarg …

Nie wszystkie zakłady ubezpieczeń w przypadku skarg dotyczących OC i AC mogą się pochwalić chociażby średnimi wynikami (rzędu 33 – 35 skarg na 1% udziału rynkowego). Niemniej jednak, cieszyć może pewna poprawa sytuacji względem poprzedniego roku. Podobna analiza Ubea.pl opierająca się na danych Rzecznika Finansowego z 2020 roku wskazywała, że trzej ubezpieczyciele osiągnęli wyniki znacznie przekraczające 60 skarg na 1% udziału rynkowego. „Taka częstotliwość skarg niestety jest już mocno niepokojąca. Nawet jeśli uwzględnimy fakt, że nie wszystkie wnioski do RF o rozpoczęcie postępowania interwencyjnego są uzasadnione” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeśli porównamy liczbę skarg na OC i AC do Rzecznika Finansowego w 2021 roku oraz udział rynkowy poszczególnych zakładów ubezpieczeń, to okaże się, że nie ma już mowy o takich złych wynikach większych niż 60. Dużą poprawę odnotowały takie firmy, jak chociażby Aviva oraz Link4. Ten pozytywny trend z pewnością powinien cieszyć. „Wprowadzenie w najbliższym czasie rekomendacji KNF dotyczącej kwidowania szkód komunikacyjnych może dodatkowo poprawić sytuację” – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Informacja prasowa